วันอังคารที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2556

ถั่งเช่าช่วยให้ท่านชายกระชุ่มกระชวยได้อย่างไร?


อ้างจากบทความของ เภสัชกรอุทัย สุขวิวัฒน์ศิริกุล กลไกการออกฤทธิ์ที่เชื่อว่า ถั่งเช่าช่วยให้อวยวะเพศกลับมาแข็งตัวได้คือ การเพิ่มของ Nitric oxide ทางอ้อม ไม่ได้ผลโดยตรงเสมือนกลุ่มยา Viagra

ที่ว่าคล้ายเพราะกลไกการออกฤทธิ์ต่างกัน เนื่องเพราะในตัวเห็ดถั่งเช่าจะมีสารชื่อว่า ไนตริกออกไซด์ สารที่จะอยู่ในเซลล์บุผนังหลอดเลือด ดังนั้นเมื่อกินเห็ดถั่งเช่าก็จะได้รับสารนี้ และจะส่งผลให้มีเลือดไปเลี้ยงอวัยวะเพศเพิ่มมากขึ้น โดยงานวิจัยในต่างประเทศ พบว่าหากกินถั่งเช่าวันละ 1 กรัม เป็นเวลา 46 วัน จะช่วยให้สมรรถภาพทางเพศดีขึ้น 64% ไม่ได้หมายความว่าจะมีประสิทธิภาพเทียบเท่าไวอากร้า


เครดิตภาพจาก:http://www.ch.ic.ac.uk/local/projects/s_llewellyn/Mechanism.htm เนื้อหาจาก:trueplookpanya.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น