วันอังคารที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2556

การเพาะเลี้ยงเชื้อรา Isaria tenuipes บนหนอนไหม (Bombyx mori) เพื่อผลิตเป็นถั่งเช่า”

ถั่งเช่าไหมไทย
การเพาะเลี้ยงเชื้อรา Isaria tenuipes บนหนอนไหม (Bombyx mori) เพื่อผลิตเป็นถั่งเช่า” โดยมี รองศาสตราจารย์ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมคณาจารย์ ให้การต้อนรับ คุณประเสริฐ โกศัลวิตร อธิบดีกรมหม่อนไหม พร้อมคณะ จำนวน 14 คน เพื่อร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินโครงการวิจัยฯ ศึกษาแนวทางและเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยง รวมถึงวิธีการผลิตถั่งเช่าที่เหมาะสมให้แก่เกษตรกร

โดยมีเป้าประสงค์หลักเพื่อเพิ่มมูลค่าดักแด้ไหมไทย และเกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้น กรมหม่อนไหมโชว์วิจัย "ถั่งเช่า" จากดักแด้ไหม สรรพคุณเทียบเท่าของจีน เล็งส่งเสริมเกษตรกรเลี้ยงต่อ นายประเสริฐ โกศัลวิตร อธิบดีกรมหม่อนไหม เปิดเผยว่า กรมอยู่ระหว่างศึกษาวิจัยและทดลองการเลี้ยงถั่งเช่า ซึ่งกรมหม่อนไหมอยู่ระหว่างการศึกษาโดยการใช้ดักแด้หนอนไหมเป็นตัวหลัก และใช้เชื้อที่ได้จากภาคเอกชนเกาหลีมาเพาะเลี้ยง พบว่ามีสรรพคุณเทียบเท่ากับถั่งเช่าของจีน ซึ่งผลการวิจัยนี้จะเปิดตัว เร็วๆ นี้

ทั้งนี้ ประสานการดำเนินการวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นการนำเชื้อรา Paecilomyces tenuipes และดักแด้ไหมที่ได้รับเชื้อ Paecilomyces tenuipes มาทำการเพิ่มปริมาณโดยเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเชื้อ

ซึ่งพบว่าเชื้อราดังกล่าวเจริญเติบโตได้ดี มีเส้นใยสีขาวของเชื้อรา และไม่พบการปนเปื้อนของเชื้อชนิดอื่น อธิบดีกรมหม่อนไหม กล่าวว่า จากการวิจัยชี้ชัดได้ว่า สามารถผลิตถั่งเช่าจากดักแด้ไหมได้ ซึ่งจะมีการถ่ายทอดสู่เกษตรกรในโอกาสต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น